За нас

С Решение на Народното събрание от 26 май 2015 г. Колежът по телекомуникации и пощи е преобразуван във Висше училище по телекомуникации и пощи, с предмет на дейност:

обучение на специалисти с висше образование по специалности от професионални направления “Комуникационна и компютърна техника” и “Администрация и управление”.

Висшето училище по телекомуникации и пощи е правоприемник на Държавното телеграфопощенско училище, което е основано с указ на княз Александър I на 31 декември 1881 г.

Днес във Висшето училище по телекомуникации и пощи се обучават повече от 1100 студенти!