За нас

Международно висше бизнес училище е специализирано частно висше училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерство на образованието на Република България с правото да издава дипломи за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” (BA) и “Магистър”(MBA) и образователна и научна степен “Доктор” (PhD).
Началото е поставено през 1991 година като Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг.
През 2002 година с указ на Народно събрание е преструктурирано в Международно висше бизнес училище – Ботевград.

На първо място за нас са:
– Студентите – обучение в малки групи, които гарантират индивидуален подход към всеки студент и изграждането му като личност;
– Обучението – иновативни академични програми, които съчетават най-доброто от теорията, практиката и технологиите;
– Практиката – работа по индивидуални и групови проекти, които подготвят студентите за реалната бизнес среда.
Програмите ни са плод на дългогодишно международно партньорство с престижни университети, с национално представени бизнес организации и стратегически бизнес партньори.

Стремим се да осигурим мотивация за учене през целия живот на всички наши студенти и възпитаници, за да могат те да разгърнат ефективно и отговорно лидерския си потенциал в различните бизнес организации и общности.

Като част от съвременното дигитално общество поставяме студента в центъра на своето собствено обучение. Всеки може да получи достъп до огромно количество знания според своя начин и желание за учене.

Днес нашите студенти се обучават в две модерни, високотехнологични учебни сгради в гр. Ботевград и гр. София и в над 240 виртуални класни стаи с над 20 000 дигитални учебни материала, достъпни онлайн 24 часа/7 дни в седмицата.

Връзка с нас

Надежда Илиева - Консултант кандидат-студенти

+359 894 562 556 | +02/ 400 16 30 | 0723/ 688 12

contact@ibsedu.bg | info@ibsedu.bg | doinfo@ibsedu.bg

apply.ibsedu.bg | ibsedu.bg