За нас

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е най-голямото висше училище в Южна България. Предстоящата 2021/2022 учебна година ще премине под знака на юбилейната 60-та годишнина от създаването на университета. През годините се е утвърдил като водеща културна, образователна и научна институция, с традиции в обучението, съчетаващ класическо висше образование с модерни иновационни образователни технологии и това го прави един от най-предпочитаните университети в България.

Официалната акредитация на университета позволява провеждането на обучение във всички образователни степени – „Специалист”, „Бакалавър”, „Магистър” и „Доктор”. В него се обучават 13 000 редовни и около 5 000 задочни студенти в 90 бакалавърски и повече от 100 магистърски програми по природни, хуманитарни, обществени и икономически науки, информационни и комуникационни технологии. Приемът на кандидат-студенти се осъществява в 9 факултета и в два филиала, в градовете Смолян и Кърджали.

ПУ „Паисий Хилендарски“ поддържа активни международни контакти с почти всички европейски страни, САЩ и страните от Азия и Африка. Участва самостоятелно или съвместно с други европейски университети в програми на Европейския съюз, в американски и швейцарски фондове за научни изследвания. Академичната общност осъществява съвместни проекти с висши училища от Европа, Русия и Близкия изток.

Връзка с нас