За нас

ТУ-София е първият и най-големият, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища у нас, с най-високата акредитационна оценка от всички ВУ в България, който задава образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на образованието и науката.

Университетът е водещ в областта на нанотехнологиите, виртуалното инженерство, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници инженерната екология и инженерния дизайн, в използването на най-добрите практики, като философия и основополагащ принцип в инженерната дейност. По този причина логично е дългогодишното ни партньорство в обучението и научните изследвания с всички водещи високотехнологични фирми у нас.

Връзка с нас

инж.Силвия Бориславова - Началник на Учебен отдел на ТУ-София

+359 882 633 889