За нас

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-авторитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията ни са насочени, както винаги досега, да подготвяме елита на страната ни. Искаме да бъдем лидер в българското висше образование и неделима част от европейското образователно, предпочитано място за младите хора, които искат да получат модерно образование.

Какви са нашите предимства:

• практически ориентирано обучение
• съвременни учебни планове и програми, създадени с активното участие на хора от практиката
• методи на преподаване, които съответстват на световните образователни стандарти
• тясна връзка с бизнеса
• модерна учебна база
• богати библиотечни фондове и електронните бази данни от цял свят
• висока степен на дигитализация
• над 97% реализация на нашите студенти на пазара на труда до първата година от завършването си